VI науковий симпозіум

VIЗавантажити матеріали конференції в рамках Симпозіуму в ПДФ.


НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЕКОЛОГІЯ – ФІЛОСОФІЯ ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА”

Матеріали наукової конференції “ЕКОЛОГІЯ – ФІЛОСОФІЯ ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА”, що проходила 18 травня 2018 р. в Мелітопольському інституті державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”.

Завантажити матеріали конференції в форматі ПДФ.


Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція “Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу”

Харківський державний університет харчування та торгівлі, 22 березня 2018 р.

Конференція спрямована на розширення наукових досліджень з вирішення актуальних питань щодо імплементації управлінських технологій та інновацій для оптимізації облікового та аналітичного процесів як середовища формування релевантної інформації для прийняття рішень в контексті забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу

Метеріали конференції у форматі ПДФ.


V науковий симпозіум

V Sympozjum Naukowe - Międzynarodowa Współpraca Synergetyczna24 жовтня 2017 року в м. Варшава (Республіка Польща), у Сейпі РП проведено п’ятий Науковий симпозіум “Міжнародна синергетична співпраця”, який став заключним заходом у циклі наукових симпозиумів, присвяченим питанням розвитку міжнародної економіки, енергетики, освіти й науки.

У заході взяли участь науковці та підприємці з Польщі, Німеччини, Люксембургу, України, Росії.

За результатами заходу будуть подані проекти у відповідних сферах до загальноєвропейських та національних структур для розв’язання актуальних проблем у заявлених сферах.

Фотозвіт за результатами симпозіумі – за посиланням.

27.10.2017 р.


1 липня 2017 року в м. Варшава (Республіка Польща) проведено ІІІ Міжнародну міждисциплінарну науково-практичну конференцію «Сучасне співробітництво і партнерство в суспільстві».

Учасники конференції виступили з доповідями та взяли участь в обговоренні питань у режимі телевідеоконференцзв’язку на спеціальній сучасній Інтернет-платформі.

Теми, що обговорювались під час конференції:

  1. Міжнародне співробітництво в освіті й науці.
  2. Проблеми визнання наукових досягнень за кордоном.
  3. Міграція інтелектуального потенціалу в світі.
  4. Експорт та імпорт технологій і знань.
  5. Доцільність, важливість та необхідність обміну досвідом на міжнародному рівні.

Фрагмент запису з конференції – нижче.

Всі матеріали можна завантажити за посиланням.


ІІІ СИМПОЗІУМ УКРАЇНА-ПОЛЬЩАПольсько-українське співробітництво в розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід

Збірник тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції присвяченої III SYMPOZJUM NAUKOWEMU „UKRAINA-POLSKA – WSPÓŁPRACA SYNERGETYCZNA” 13-19 luty 2017 r., Kijów, Połtawa, Słowiańsk завантажити.

 


30 вересня 2016 року проведено Міжнародну науково-практичну конференцію „Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України”

Організаторами конкурсу виступили:
  • Consilium Sp. z o.o.;
  • Національна академія прокуратури України;
  • Українська національна група Міжнародної асоціації кримінального права;
  • Університет банківської справи;
  • Громадська організація “Всеукраїнська асоціація кримінального права”.
Мета міжнародної науково-практичної конференції
Метою проведення наукового заходу було об’єднання зусиль європейської наукової спільноти, представників законодавчої влади України та Європи, представників правоохоронних органів і спеціальних служб України та Європи, фахівців у зазначеній сфері, інших заінтересованих осіб у розв’язанні проблем протидії терористичній діяльності в Європі, обговорення міжнародного досвіду протидії терористичній діяльності і його актуальності для України, а також удосконалення антитерористичного законодавства та його правозастосування.
 
Напрямами, відповідно до яких проводилась  Міжнародна науково-практична конференція, були:
– концептуальні підходи, міжнародно-правові та законодавчі аспекти протидії терористичній діяльності в Європі;
– протидія поширенню ідеології тероризму та екстремізму;
– інформаційна безпека і тероризм;
– виявлення, припинення та розслідування фінансової підтримки тероризму – як важливої складової протидії терористичній діяльності: процесуальні, криміналістичні, кримінологічні напрями;
– діяльність правоохоронних органів і спеціальних служб у сфері виявлення, припинення і розслідування злочинів, віднесених до терористичної діяльності, та мінімізація їх наслідків;
– нелегальна міграція як передумова виникнення терористичної діяльності на території Європи.

1 липня 2016 року в м. Варшава (Республіка Польща) було проведено II Міжнародну міждисциплінарну науково-практичну конференцію «Сучасне співробітництво і партнерство в суспільстві».

Захід був розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, студентів-магістрів, практичних працівників організацій. Тематика конференції охоплювала дослідження та напрацювання у широкій науковій галузі з урахуванням сучасних міжнародних інтеграційних процесів та національних інтересів держав.

Під час конференції було організовано роботу таких секцій за напрямками:
Секція 1. Економічні науки
Секція 2. Використання сучасних інформаційних технологій
Секція 3. Менеджмент та маркетинг
Секція 4. Соціологія, психологія та педагогіка
Секція 5. Технічні науки (математичне моделювання систем і процесів)
Секція 6. Філософія та культура
Секція 7. Політичні науки
Секція 8. Юридичні науки

Конференція була організована за спільною ініціативою програмно-наукової ради представників-однодумців Європейського наукового співтовариства. Її мета – забезпечити комунікацію у сфері наукових досліджень і допомогти вченим, насамперед науковій молоді, в публікації результатів наукових досліджень, а також сприяти міжнародній науковій інтеграції.

За її результатами учасникам конференції  були надіслані матеріали учасників конференції, сертифікати про участь та програму конференції.

З тезами доповідей учасників можна ознайомитись на порталі конференції http://conf.clmconsulting.pl, у розділі “Презентації”.

Завантажити програму конференції.


 

1 липня 2015 року в м. Варшава (Республіка Польща) було проведено Міжнародну міждисциплінарну науково-практичну конференцію «Сучасне співробітництво і партнерство в суспільстві».

Захід був розрахований на науковців, докторантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, студентів-магістрів, практичних працівників організацій. Тематика конференції охоплювала дослідження та напрацювання у широкій науковій галузі з урахуванням сучасних міжнародних інтеграційних процесів та національних інтересів держав.

Під час конференції було організовано роботу таких секцій за напрямками:
Секція 1. Економічні науки
Секція 2. Менеджмент та маркетинг
Секція 3. Соціологія, психологія та педагогіка
Секція 4. Політичні науки.

Конференція була організована за спільною ініціативою програмно-наукової ради представників-однодумців Європейського наукового співтовариства. Її мета – забезпечити комунікацію у сфері наукових досліджень і допомогти вченим, насамперед науковій молоді, в публікації результатів наукових досліджень, а також сприяти міжнародній науковій інтеграції.

За її результатами учасникам конференції  були надіслані матеріали учасників конференції, сертифікати про участь та програму конференції.

З тезами доповідей учасників можна ознайомитись на порталі конференції http://conf.clmconsulting.pl, у розділі “Презентації”.

Завантажити програму конференції.

Всі матеріали можна завантажити за посиланням.