Badania naukowe

  1. Analiza wykorzystania nowoczesnych środków płatniczych w kontekście wycofania gotówki z obiegu bankowego.
  2. Teoretyczne zasady funkcjonowania instytucji pieniądza elektronicznego.
  3. Wpływ procesu globalizacji na występowanie i rozwój pieniądza elektronicznego.
  4. Audyt pieniądza elektronicznego na podstawie zintegrowanego raportowania banków.
  5. Metoda analizy elektronicznych pieniędzy w bankach.
  6. Biznes orientacja wyksztalcenia wyższego.