ISSN_300Czasopismo Współpraca Europejska jest zarejestrowane w Polsce, posiada ISSN (Print: 2449-7320, Online: 2449-8726) oraz rozszerza indeksowanie w międzynarodowych bazach danych naukometrycznych: Web of ScienceGoogle Scholar, ERIH PLUSCitefactor indexing, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, GetInfo, Research Bible i innych.

Założycielem czasopisma jest Consilium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska.

Czasopismo jest skierowane do publikowania wyników badań naukowców z Polski, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Litwy, Łotwy i innych krajów Europy i świata w dziedzinie ekonomii, finansów, zarządzania.

Rada Naukowa składa się z wysoko wykwalifikowanych naukowców z wyżej wymienionych i innych krajów, co zapewnia wysoki poziom recenzji publikowanych artykułów, które będą dostępne dla szerokiego kręgu czytelników na całym świecie.

Rada Naukowa Czasopisma:

 • Dr hab. (Ekonomia) Oleksandr Melnychenko, Prezes Zarządu, Consilium Sp. z o.o., Warszawa, Polska – przewodniczący Rady Naukowej.
 • Dr (Inżynieria)  Bestoun S. Ahmed, Lecturer at Software Engineering Department, College of Engineering / Salahaddin University, Kirkuk Road, Erbil, Kurdistan, Iraq.
 • Dr hab. (Inżynieria), Prof. Artur Bartosik, Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Lino Briguglio, Director of Islands and Small States Institute, University of Malta, Msida, Malta.
 • Dr hab. (Ekonomia) Marek Chrzanowski, Adiunkt (Zakład Polityki Gospodarczej Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej) Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, Polska.
 • Dr (Ekonomia), Prof. Tsvetelina Alexandrova Gankova-Ivanova, Vice-Rector in charge of International Cooperation and Public Relations, Technical University of Gabrovo, Sofia, Bułgaria
 • Dr (Ekonomia), Prof. Shalva Gogiashvili, Professor at Department of Economic Policy, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia.
 • Dr hab. (Ekonomia) Aleksy Kwiliński, Prezes Zarządu, Profesor “School of Business Administration”, Instytut Rozwoju Współpracy Międzynarodowej, Poznań, Polska.
 • Dr hab. (Ekonomia), Dr. h.c. mult., Prof. Franz Peter Lang, Universityprofessor, Carl-Friedrich-Gaus-Faculty, Departament Economics, Technical University Braunschweig, Braunschweig, Germany.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Irena Mačerinskienė, Head of Department of Banking and Investments, Faculty of Economics and Finance Management, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania.
 • Dr (Ekonomia), Prof. Alexander Masharsky, Professor at Baltic International Academy, Riga, Latvia.
 • Dr hab. (Politologia), Prof.ndzw. Donat Jerzy Mierzejewski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, Polska.
 • Dr (Ekonomia) Radosław Miśkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Luma Investment, Łaziska Górne, Polska.
 • Dr hab (Ekonomia), Prof. Borys Samorodov, Director of the Kharkiv Institute of Banking of University of Banking (city of Kyiv), Kharkiv, Ukraina.
 • Dr hab. (Ekonomia), uhonorowany Economist Ukrainy Nadiya Yurkiv, Principal scientific officer of the financial security department of the National Institute for Strategic Studies, Kijów, Ukraina.

Redaktor naczelny – Dr Aleksy Kwiliński.

Współpraca europejska przedstawia jasne i uzasadnione wymogi, które są uznawane na całym świecie.

Wymagania dotyczące artykułów naukowych, archiwum numerów oraz inna informacja jest dostępna na stronie internetowej czasopisma

https://european-cooperation.eu