Szkolenie na temat „Wsparcie prawne i praktyczne zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)”

Фин. отчетност МФСО польский


Szkolenie na temat „Wpływ decyzij politycznych na gospodarkę (agro  aspekt)”

19 i 20 maja 2015 przeprowadzono szkolenie na temat „wpływu decyzji politycznych na gospodarkę (agro aspekt).”

Podczas szkolenia było przeprowadzono następujące kwestie:

 • rola państwa w wzbogacania społeczeństwa;
 • miejsce rolnictwa w gospodarce Polski i Rosji;
  Struktura gospodarki rolnej;
 • Wsparcie państwa dla rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej jako całości;
 • uzależnienie od atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju lub regionu, w zależności od udziału danego kraju w międzynarodowych wspólnot gospodarczych i politycznych;
 • Efektywność inwestycji w rolnictwie;
 • naukowe podejście do rolnictwa w Unii Europejskiej.

Uczestnicy stażu pracowali problemy, analizowali różne podejścia do rozwoju rolnictwa w oparciu o decyzje polityczne w kraju, badane kwestie związane z uzależnieniem od atrakcyjności inwestycyjnej danego kraju lub regionu, w zależności od udziału tego kraju w międzynarodowych wspólnot gospodarczych i politycznych.

Po wyników szkolenia, uczestnicy otrzymali odpowiednie materiały oraz certyfikaty:

Dr. Irina Glotova
Dr. Elena Tomilina
Borys Ovsiannikov
Igor Yemelianenko
Sergii Dudko
Dr. Valentin Zolotarev
Kostiantyn Sarangi

Szkolenie na temat „Inwestycji indywidualne w produkty strukturowane”

17 i 18 kwietnia 2015 było organizowane szkolenia dla naukowców i menedżerów różnych poziomów na temat „Indywidualne inwestycji w produkty strukturyzowane”. Uczestnicy otrzymali ważne informacje na temat aktualnych trendów na rynku akcj w Polsce, możliwości indywidualnego inwestowania w instrumenty, które są powszechnie stosowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która należy do największych giełd w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dla uczestników pokazano materiały dostarczone na zasadach i metodach inwestowania w zależności od wybranej strategii; dostarcza informacja na temat najbardziej popularnych produktów strukturyzowanych giełdowych:

 • ogólne podejścia i zasady indywidualnych inwestycij;
 • formy i metody indywidualnych inwestycij;
 • rodzaje produktów strukturyzowanych;
 • indywidualne ryzyko inwestycyjne;
 • rynek produktów strukturyzowanych w Polsce;
 • podstawy handlu na giełdzie;
 • produkty długie i krótkie;
 • prezentacja produktu ING Turbo;
 • strukturę produktu ING Turbo;
 • praktyczne inwestycji w ING Turbo;
 • obliczenia finansowania ING Turbo;
 • budowanie skutecznej strategii inwestycyjnej;
 • stworzenie portfela papierów wartościowych.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikaty osobiste oraz prezentowane materiały.