Сonsilium Sp. z o.o. (TM „CLM Consulting”) wspiera programy bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i aktywnego trybu życia. Wspieramy wysiłki dziedzictwa narodowego, edukacji i rozwoju młodych talentów. Podstawą naszych działań społecznych są badania dotyczące rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i społeczeństwa.

Z biegiem lat, nasz zespół prowadzi badania w dziedzinie ekonomii, technologii, psychologii i filozofii. Wszystkie nasze projekty udzielamy młodzieży, prowadząc zajecia ze studentami i uczniami instytucji edukacyjnych w Polsce i na Ukrainie, i dzielimy się nimi z publicznością i uczestnikami szkoleń organizowanych przez Consilium Sp. z o.o.

Jednak inicjatywy naszej firmy związane są z wprowadzeniem płatności pieniędzmi elektronicznymi, zamiast papierowych walut, produkcja których wymaga sporo zasobów naturalnych i ma wpływ na środowisko wywierany podczas transportu waluty na całym świecie. Ponadto, kwestia zastąpienia gotówki pieniędzmi elektronicznymi związana jest z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy (legalizacji) otrzymanych z przestępstwa oraz finansowania terroryzmu, dlatego, że akty bezprawne często towarzyszą płatnościom gotówkowym, kontrolowanie których w takich przypadkach jest konieczne, ale jednocześnie bardzo trudne.

Stymulowanie rozwoju płatności pieniędzmi elektronicznymi, między innymi, będzie również poprawą warunków pracy pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pracę z gotówką, ponieważ dzięki zastosowaniu elektronicznego pieniądza zmniejszony jest kontakt pracowników z brudnymi (w dosłownym znaczeniu tego słowa) pieniędzmi, zmniejszając ilość czasu poświęcanego na obsługę klientów, a tym samym a tym samym napięcie emocjonalne kasjerów, które jest związane z możliwością popełnienia błędu w kalkulacji banknotów, który nie pojawia się przy zastosowaniu pieniądza elektronicznego.

Wyniki naszych badań w dziedzinie społecznej odpowiedzialności można znaleźć w rozdziale Programy i projekty.