Oferujemy następujące usługi:

 1. Profesjonalne badania biznesowe.
 2. Planowanie zabezpieczenia emerytalnego dla obywateli.
 3. Doradztwo i pomoc w sprawach bankowych i ubezpieczeniowych.
 4. Doradztwo і pomoc w zakresie rachunkowości (prowadzenie rejestrów, złożenie sprawozdania).
 5. Prawne konsultacje w sprawach gospodarczych i innych.
 6. Organizowanie konferencji naukowych i staży za granicą dla wykładowców i naukowców.
 7. Kursy i szkolenia.
 8. Publikacja wyników badań naukowych w międzynarodowych naukowych czasopismach.

Nasze wartości:

 1. Fachowość. Wszystko, co wiemy i umiemy, osiągnięto bezinteresowną pracą w różnych sektorach gospodarki, gałęziach matematyki i dziedzinach nowoczesnych technologii informatycznych. Dlatego doskonale rozumiemy czego nasi klienci potrzebują.
 2. Otwartość. Wysłuchamy każdego naszego klienta, podzielimy się wszystkim, co wiemy i co umiemy, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.
 3. Ciągły rozwój. Stale doskonalimy swoją wiedzę umiejętności, aby nasi klienci czuli się pewnie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i byli gotowe do zawodowych wyzwań.