Międzynarodowa konferencja naukowa „Zwalczanie terroryzmu: doświadczenie międzynarodowe i jego znaczenie dla Ukrainy”

Narodowa Akademia Prokuratury Ukrainy Ukraiński Zespól Narodowy „Międzynarodowa Asocjacja Prawa Karnego”
Uniwersytet Działalności Bankowej
Organizacja obywatelska „Ukraińska Asocjacja Prawa Karnego”
Consilium Sp. z o.o.
 
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zwalczanie terroryzmu: doświadczenie międzynarodowe i jego znaczenie dla Ukrainy”
 
 30 września 2016 roku 
м. Kijów
 Szanowni Państwo,
Informujemy, że Narodowa Akademia Prokuratury Ukrainy wspólnie z Ukraińskim Zespołom Narodowym „Międzynarodowa Asocjacja Prawa Karnego”, Uniwersytetem Działalności Bankowej, Organizacją obywatelską „Ukraińska Asocjacja Prawa Karnego” i Consilium Sp. z o.o. 30 Września 2016 roku organizują Międzynarodową konferencję naukową „Zwalczanie terroryzmu: doświadczenie międzynarodowe i jego znaczenie dla Ukrainy”
Cel Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Celem Konferencji jest połączenia wysiłków europejskiego środowiska naukowego, przedstawicieli organów ustawodawczych, organów ścigania i służb specjalnych Ukrainy i Europy, ekspertów w tej dziedzinie i innych stron, zainteresowanych w rozwiązywaniu problemu zwalczania terroryzmu w Europie. Oczekujemy, iż podczas konferencji odbędzie sie dyskusja o międzynarodowym doświadczeniu w zwalczaniu terroryzmu i możliwości jego zastosowania na Ukrainie oraz dla doskonalenia ustawodawstwa antyterrorystycznego.
 
Konferencja zostanie przeprowadzona odpowiednie do następujących tematów:
– konceptualne podejścia, międzynarodowe aspekty prawne i legislacyjne zwalczania terroryzmu w Europie;
– przeciwdziałania rozprzestrzenianiu ideologii terroryzmu i ekstremizmu;
– bezpieczeństwo informacyjne i terroryzm;
– wykrycie, prewencja i dochodzenie dotyczące finansowania terroryzmu – jako ważny element walki z terroryzmem; proceduralne, kryminalistyczne, kryminologiczne trendy;
– działalność organów ścigania i służb specjalnych w zakresie wykrycia, prewencji i dochodzenia przestępstw zakwalifikowanych, jako terroryzm, oraz minimalizacja ich skutków;
– nielegalna migracja, jako jeden z warunków rozpowszechnienia ideologii terroryzmu w Europie.
 
Języki konferencji: ukraiński, polski, angielski.
Aplikacja, teksty i komunikaty należy wysłać do 1 września 2016 roku do Komitetu Organizacyjnego w formie elektronicznej (oznaczone w temacie e-maila „konferentsiya_30_09_2016”, wskazują także nazwisko i imię miasta, kraj).
Warunki udziału w Konferencji i publikacji materiałów 
Aby wziąć udział w Konferencji należy wysłać e-mail do Komitetu Organizacyjnego następujące materiały:
1) prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
2) materiały naukowe dla publikowania.
Nazwa pliku musi być zgodna z nazwiskiem autora, na przykład: Aplikacja_Stryjewski; Abstracts_Stryjewski.
Wymagania dotyczące materiałów naukowych: 
• 5 stron, czcionka 14, interlinia 1,5, tekst Times New Roman, 20 mm we wszystkich polach;
• język: ukraiński, polski lub angielski;
• góra center – temat materiałów dużymi literami, interwał niżej – imię i nazwisko, stopień naukowy, stanowisko, miejsce pracy. Przez interwal drukowany tekst;
• literatura (bez powtórzeń) wydawane na końcu tekstu pod tytułem „Spis źródeł”. Linki tekstowe są podane w nawiasach wskazujących oraz numer strony (stron), np: [4, s. 89].
Tekst nie powinien używać i automatyczne numerowanie, w tym wykaz źródeł;
• tekst musi być ostatecznie sprawdzany i edytowany.
   
Przykład: 
TYTUŁ RAPORTÓW NAUKOWYCH
Imię i nazwisko,
tytuł naukowy, stopień naukowy
stanowisko, miejsce pracy
Tekst …..
Spis źródeł:
1. 
Uczestnikom konferencji należy wziąć pod uwagę:
• po wysłaniu materiałów redakcja musi odpowiedzieć na Państwa list z potwierdzeniem otrzymania;
• podane na konferencję materiał nie mogą być wcześniej opublikowane;
• materiały zostaną opublikowane w wersji autorskiej;
• odpowiedzialność za treść materiałów poniosą autorzy;
• zespół autorów – nie więcej niż dwóch autorów.
 
Udział w konferencji i książki abstraktów – bez opłaty.
Przejazd i zakwaterowanie – za koszt strony, która wysyła na Konferencję.
 
Konferencja odbędzie się na gmachu administracyjnym Narodowej Akademii Prokuratury Ukrainy pod adresem:
ul. Melnykowa, 81-b, m. Kijów, 04050, Ukraina.
W razie potrzeby Strona przyjmująca może spotkać uczestników na lotnisku „Boryspil”, „Żuliany”. W razie takiej potrzeby, prosimy poinformować o tym Komitet Organizacyjny wcześniej (należy podać datę i godzinę przybycia, numer lotu).
Wniosek
o udziale w międzynarodowej konferencji naukowej „Zwalczanie terroryzmu: doświadczenie międzynarodowe i jego znaczenie dla Ukrainy”
30 września 2016 roku, m. Kijów
Imię i nazwisko
Miejsce pracy
Stanowisko
Stopień naukowy
Tytuł naukowy
Adres pocztowy
Telefon kontaktowy
Temat wystąpienia
 
Informacja o kierowniku naukowym:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Stanowisko
     Stopień naukowy
Tytuł naukowy
Osobisty udział w imprezie naukowej:
1. ТАК  2. NIE.
Komitet Organizacyjny:
Oleksandr Melnychenko
Ruslan Briashchei
Oleksandr Shamara
Hryhorii Popov
тел.: +48-730-744-884 (Polska)
+38-097-786-85-00 (Ukraina)
+38-067-643-16-92 (Ukraina)
+38-044-206-00-76  (Ukraina)
Е-mail: office@clmconsulting.pl (Polska)
apu2005@ukr.net (Ukraina)
Ul. Melnykowa, 81-b, m. Kijów, 04050, Ukraina