Płatnośc za publikację prac naukowych w międzynarodowym Zbiorze prac naukowych «Współpraca Europejska» jest prowadzone zgodnie z Warunkami publikacji.Aby zapewnić wygodę płacenia kosztów za publikację, unikając dodatkowych kosztów oferujemy systemu PayPal, aby zapłacić za publikację w czasopismie „Współpraca europejska”.

Płatność za publikacje z PayPal może być na (E-mail):

office@clmconsulting.pl

Razem: 300 lub 40 PLN

Tytuł: za publikację w czasopiśmie Współpraca Europejska (imię i nazwisko autora (pierwszy współautor) w alfabecie łacińskim)

Albo klikając poniżej:


Imię i nazwisko autora