ISSN_300Czasopismo Współpraca Europejska jest zarejestrowane w Polsce, posiada ISSN (Print: 2449-7320, Online: 2449-8726) oraz rozszerza indeksowanie w międzynarodowych bazach danych naukometrycznych: Web of ScienceGoogle Scholar, ERIH PLUSCitefactor indexing, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, GetInfo, Research Bible i innych.

Założycielem czasopisma jest Consilium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska.

Czasopismo jest skierowane do publikowania wyników badań naukowców z Polski, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Litwy, Łotwy i innych krajów Europy i świata w dziedzinie ekonomii, finansów, zarządzania.

Rada Naukowa składa się z wysoko wykwalifikowanych naukowców z wyżej wymienionych i innych krajów, co zapewnia wysoki poziom recenzji publikowanych artykułów, które będą dostępne dla szerokiego kręgu czytelników na całym świecie.

Rada Naukowa Czasopisma:

 • Dr hab. (Ekonomia) Oleksandr Melnychenko, Prezes Zarządu, Consilium Sp. z o.o., Warszawa, Polska – przewodniczący Rady Naukowej.
 • Dr (Inżynieria)  Bestoun S. Ahmed, Lecturer at Software Engineering Department, College of Engineering / Salahaddin University, Kirkuk Road, Erbil, Kurdistan, Iraq.
 • Dr hab. (Inżynieria), Prof. Artur Bartosik, Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Lino Briguglio, Director of Islands and Small States Institute, University of Malta, Msida, Malta.
 • Dr hab. (Ekonomia) Marek Chrzanowski, Adiunkt (Zakład Polityki Gospodarczej Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej) Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, Polska.
 • Dr (Ekonomia), Prof. Tsvetelina Alexandrova Gankova-Ivanova, Vice-Rector in charge of International Cooperation and Public Relations, Technical University of Gabrovo, Sofia, Bułgaria
 • Dr (Ekonomia), Prof. Shalva Gogiashvili, Professor at Department of Economic Policy, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Tetyana Kalna-Dubinyuk, Head of Extension Department, National University of Life and Environmental, Kijów, Ukraina.
 • Dr (Ekonomia) Aleksy Kwiliński, Prezes Zarządu, Profesor “School of Business Administration”, Instytut Rozwoju Współpracy Międzynarodowej, Poznań, Polska.
 • Dr hab. (Ekonomia), Dr. h.c. mult., Prof. Franz Peter Lang, Universityprofessor, Carl-Friedrich-Gaus-Faculty, Departament Economics, Technical University Braunschweig, Braunschweig, Germany.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Irena Mačerinskienė, Head of Department of Banking and Investments, Faculty of Economics and Finance Management, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania.
 • Dr (Ekonomia), Prof. Alexander Masharsky, Professor at Baltic International Academy, Riga, Latvia.
 • Dr hab. (Politologia), Prof.ndzw. Donat Jerzy Mierzejewski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, Polska.
 • Dr (Ekonomia) Radosław Miśkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Luma Investment, Łaziska Górne, Polska.
 • Dr hab (Ekonomia), Prof. Borys Samorodov, Director of the Kharkiv Institute of Banking of University of Banking (city of Kyiv), Kharkiv, Ukraina.
 • Dr hab. (Ekonomia), uhonorowany Economist Ukrainy Nadiya Yurkiv, Principal scientific officer of the financial security department of the National Institute for Strategic Studies, Kijów, Ukraina.

Redaktor naczelny – Dr Aleksy Kwiliński.

Współpraca europejska przedstawia jasne i uzasadnione wymogi, które są uznawane na całym świecie.

Wymagania dotyczące artykułów naukowych, archiwum numerów oraz inna informacja jest dostępna na stronie internetowej czasopisma Współpraca europejska.


Stary link do strony internetowej czasopisma http://www.we.clmconsulting.pl