ISSNOferujemy naukowcom, nauczycielom, doktorantom i absolwentom możliwość opublikowania wyników badań naukowych w międzynarodowym czasopiśmie naukowym z otwartym dostępem „Współpraca europejska”.

Czasopismo (zbiór prac naukowych) jest zarejestrowane w Polsce, posiada ISSN (Print: 2449-7320, Online: 2449-8726) oraz rozszerza indeksowanie w międzynarodowych bazach danych naukometrycznych: Google Scholar, ERIH PLUSCitefactor indexing, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCOhost, GetInfo, Research Bible i innych.

Założycielem czasopisma jest Consilium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska.

Czasopismo jest skierowane do publikowania wyników badań naukowców z Polski, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Litwy, Łotwy i innych krajów Europy i świata w dziedzinie ekonomii, finansów, specjalności technicznych, filozofii i innych.

Rada Naukowa składa się z wysoko wykwalifikowanych naukowców z wyżej wymienionych i innych krajów, co zapewnia wysoki poziom recenzji publikowanych artykułów, które będą dostępne dla szerokiego kręgu czytelników na całym świecie.

Rada Naukowa Czasopisma:

 • Dr hab. (Ekonomia) Oleksandr Melnychenko, Prezes Zarządu, Consilium Sp. z o.o., Warszawa, Polska – przewodniczący Rady Naukowej.
 • Dr (Inżynieria)  Bestoun S. Ahmed, Lecturer at Software Engineering Department, College of Engineering / Salahaddin University, Kirkuk Road, Erbil, Kurdistan, Iraq.
 • Dr (Inżynieria) Salawu Abdulrahman AsipitaSenior Lecturer of Department of Mechanical Engineering, Sub-Dean at School of Engineering and Engineering Technology, Federal University of Technology, Minna, Niger State, Nigeria.
 • Dr hab. (Inżynieria), Prof. Artur Bartosik, Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Lino Briguglio, Director of Islands and Small States Institute, University of Malta, Msida, Malta.
 • Dr hab. (Ekonomia) Marek Chrzanowski, Adiunkt (Zakład Polityki Gospodarczej Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej) Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, Polska.
 • Dr hab. (Prawo) Oleksandr Dowgan, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Informatyki i Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina.
 • Dr hab. (Nauki polityczne), Prof. Fernando Filgueiras, Professor at Department of Political Science, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil.
 • Dr hab. (Nauki rolnicze), Prof. Vasyl Filon, Kierownik Katedry Chemii Rolniczej, Charków Narodowy Uniwersytet Rolniczy im. V. Dokuchaeva, Charków, Ukraina.
 • Dr (Ekonomia), Prof. Tsvetelina Alexandrova Gankova-Ivanova, Vice-Rector in charge of International Cooperation and Public Relations, Technical University of Gabrovo, Sofia, Bułgaria
 • Dr (Ekonomia), Prof. Shalva Gogiashvili, Professor at Department of Economic Policy, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Tetyana Kalna-Dubinyuk, Head of Extension Department, National University of Life and Environmental, Kijów, Ukraina.
 • Dr (Inżynieria) Roman Kubrin, EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Dübendorf, Switzerland.
 • Dr (Ekonomia) Oleksii Kvilinskyi, Adiunkt Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, Polska.
 • Dr hab. (Ekonomia), Dr. h.c. mult., Prof. Franz Peter Lang, Universityprofessor, Carl-Friedrich-Gaus-Faculty, Departament Economics, Technical University Braunschweig, Braunschweig, Germany.
 • Dr hab. (Inżynieria), Prof. Kazimierz Lejda, Kierownik Katedry Silników Spalinowych i Transportu, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Polska.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Irena Mačerinskienė, Head of Department of Banking and Investments, Faculty of Economics and Finance Management, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania.
 • Dr (Ekonomia), Prof. Alexander Masharsky, Professor at Baltic International Academy, Riga, Latvia.
 • Dr hab. (Politologia), Prof.ndzw. Donat Jerzy Mierzejewski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, Polska.
 • Dr (Ekonomia) Radosław Miśkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Luma Investment, Łaziska Górne, Polska.
 • Dr hab (Ekonomia), Prof. Borys Samorodov, Director of the Kharkiv Institute of Banking of University of Banking (city of Kyiv), Kharkiv, Ukraina.
 • Dr hab. (Inżynieria), Prof. Vadym Samorodov, Head of Department of Automobile`s and tractor`s construction, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraina.
 • Dr (Prawo) Oleksandr Shamara, Senior Researcher, Counsellor of the Head of the Interdepartmental Scientific Research Centre for struggle against organized crime at the National Security and Defense Council of Ukraine, Kijów, Ukraina.
 • Dr (Prawo) Tomasz Scheffler, Pracownik naukowy Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych, Wrocław, Polska.
 • Dr (Ekonomia) Franklin Simtowe, President, Afrykańskie Centrum Badań Społecznych i Rozwoju Gospodarczego, Nairobi, Kenya.
 • Dr hab. (Ekonomia), Prof. Lakhwinder Singh, Professor at Department of Economics, Punjabi University, Patiala, India.
 • Dr (Inżynieria) Andrey Vovk, Scientist, Institute of Manufacturing Technology and Quality Management, Faculty of Mechanical Engineering, University of Otto von Guericke, Magdeburg, Germany.
 • Dr hab. (Ekonomia), uhonorowany Economist Ukrainy Nadiya Yurkiv, Principal scientific officer of the financial security department of the National Institute for Strategic Studies, Kijów, Ukraina.
 • Dr hab. (Inżynieria), Prof. Dmytro Zubov, Professor in Computer Science, the University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle”, Ohrid, Republic of Macedonia.

Redaktor naczelny – Zbigniew Wąsik.

Współpraca europejska przedstawia jasne i uzasadnione wymogi, które są uznawane na całym świecie.

Wymagania dotyczące artykułów naukowych, archiwum numerów oraz inna informacja jest dostępna na stronie internetowej czasopisma Współpraca europejska.