Opublikowany numer 2(42) 2019 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

30.04.2019 r.


Opublikowany numer 1(41) 2019 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

20.01.2019 r.


Opublikowany numer 9(40) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.11.2018 r.


Opublikowany numer 8(39) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.09.2018 r.


Zmiany w polityce redakcyjnej czasopisma „Współpraca europejska”

ISSN_300Biorąc pod uwagę tendencje w zakresie publikowania periodycznych wydań naukowych, a także w celu podwyższenia jakości artykułów naukowych, redakcja czasopisma „Współpraca Europejska” postanowiła o zwężeniu tematyki prac przyjmowanych do druku.

Od 1 września 2018 tematy będą obejmowały dwa obszary: ekonomię i zarządzanie.

Wszystkie artykuły w innych dziedzinach nauki przyjęte i opublikowane wcześniej, będą przechowywane w formie elektronicznej w archiwach odpowiednich numerów czasopisma.

Strona internetowa http://we.clmconsulting.pl będzie wykorzystywana jako archiwum, a wszystkie istotne informacje będą umieszczone na nowym portalu http://european-cooperation.eu.

Ponadto, od wskazanej daty, czasopismo będzie wydawane wyłącznie w formie elektronicznej, bez wersji papierowej.

Odpowiedne zmiany dokonano w rejestrze dzeników i czasopism i Rzeczypospolitej Polskiej, a także w międzynarodowym centrum ISSN.

01.08.2018 r.


Opublikowany numer 7(38) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.08.2018 r.


Opublikowany numer 6(37) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.07.2018 r.


Opublikowany numer 5(36) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

04.06.2018 r.


Opublikowany numer 4(35) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

02.05.2018 r.


Opublikowany numer 3(34) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

02.04.2018 r.


Podpisano umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania

LogoPodpisano umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

Umowa przewiduje współpracę w zakresie edukacji, nauki, wsparcia technicznego, informacyjnego i organizacyjnego projektów partnerskich, a także finansowe i ekonomiczne wsparcie działań organizowanych przez strony umowy.

08.03.2018 r.


Opublikowany numer 2(33) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.03.2018 r.


Opublikowany numer 1(32) 2018 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.02.2018 r.


Nowa strona oraz wygląd czasopisma Współpraca Europejska

ISSN_300

http://www.journal.clmconsulting.pl

22.01.2018 r.


Opublikowany numer 10(29) 2017 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.11.2017 r.


V SYMPOZJUM NAUKOWE „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SYNERGETYCZNA”

V Sympozjum Naukowe - Międzynarodowa Współpraca Synergetyczna

W duchu przyjaźni charakteryzującej stosunki międzynarodowe w tym roku poddamy dyskusji następne kluczowe tematy:
– bezpieczeństwo energetyczne a rozwój regionalny,
– rola wzajemnego uznawania akademickiego dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni w kontekście wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego oraz gospodarczego.

24 października 2017 r.

Program V Sympozjum Naukowego – Międzynarodowa Współpraca Synergetyczna PDF.

Prezentacja Prof. Dr. habil. Dr. h.c. mult. Franza Petera Langa PDF.

Photoraport.

27.10.2017 r.


Strona z prezentacją przenośnego laboratorium do analizy roślin została uruchomiona

Site

Więcej informacji

14.09.2017 r.


Opublokowana monografja

Titel_

Opublokowana monografja INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT STRATEGY OF ENTERPRISE INFORMATION-ANALYTICAL ACTIVITY.

Więcej informacji w sekcji Publikacja monografie.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

 

 

 

 

 

14.09.2017 r.


Opublikowany numer 8(27) 2017 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.09.2017 r.


V Sympozjum Naukowe - Międzynarodowa Współpraca Synergetyczna

Opublikowany numer 7(26) 2017 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.08.2017 r.


Opublikowany numer 3(22) 2017 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.04.2017 r.


Podpisano umowę o współpracy z Fundacją „Instytut Rozwoju Współpracy Międzynarodowej” (Poznań, Polska).

logo-largeUmowa przewiduje:

  • Współpracę w dziedzinie wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami.
  • Współpracę w edukacji biznesowej.
  • Wspólna organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i innych.
  • Doradztwo ekonomiczne i prawne dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i UE.
  • Współpracę w rozwoju regionów, w których działają strony.
  • Przekazanie bezpłatnej informacji zainteresowanym stronom i materiałów promocyjnych.
  • Wymianę literatury naukowej i innych informacji.

Ze strony Fundacji umowę podpisał Prezes Zarządu dr Oleksii Kvilinskyi.

17.03.2017 r.


Wykłady w ramach  Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

24 kwietnia 2017 w godzinach 10:30-11:15 w Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych (ul. Towarowa 55 Sala 0.6 CEUE) odbędzie się wykład członka rady naukowej czasopisma „Współpraca europejska” dra Oleksii Kvilinskyi na temat „Horyzonty przyszłości a poglądy ekonomistów”.

14.02.2017 r.


Opublikowany numer 2(21) 2017 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.03.2017 r.


Organizowano III sympozjum naukowe „Ukraina-Polska – współpraca synergetyczna”

III SYMPOZJUM UKRAINA-POLSKA

Celem głównym III Sympozjum jest rozwinięcie dyskursu naukowego obejmującego:

– rozwój przedsiębiorczości (MŚP) w przestrzeniach samorządowych polsko-ukraińskich;

– bezpieczeństwo energetyczne ukraińsko-polskie, w tym budowa korytarzy energetycznych, OZE;

–  kształcenie dla regionalnych rynków pracy;

– uznawanie akademickiego wykształcenia i równoważności stopni naukowych;

– edukacja: wykształcenie dualne i dystancyjne, podwójne dyplomy, możliwość kształcenia studentów z Ukrainy w Polsce.

19.02.2017


Opublikowany numer 1(20) 2017 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.02.2017 r.


Opublokowana monografja ECONOMIC TRANSFORMATION IN UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS AND EUROPEAN EXPERIENCE

okładka 1

Opublokowana monografja ECONOMIC TRANSFORMATION IN UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS AND EUROPEAN EXPERIENCE.

Więcej informacji w sekcji Publikacja monografie.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

 

 

 

 

 

29.01.2017 r.


Czasopismo „Współpraca Europejska” jest punktowane w bazie naukometrycznej ERIH PLUS

ERIH PLUSCzasopismo „Współpraca Europejska” jest punktowane w bazie naukometrycznej ERIH PLUS.

Szczegóły pod linkiem https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486705

08.01.2017 r.


Opublikowany numer 12(19) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

03.01.2017 r.


Opublikowany numer 11(18) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

02.12.2016 r.


Opublikowany numer 10(17) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.11.2016 r.


Opublikowany numer 9(16) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

03.10.2016 r.


Konferencja „Synergetyczna Współpraca Międzynarodowa”

СувалкиConsilium Sp. z o.o. wystąpiła partnerem Konferencji „Synergetyczna Współpraca Międzynarodowa” w miniony piątek w Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkac.
Suwalską uczelnię odwiedziło ponad 50 naukowców, nie tylko z Ukrainy, ale też z całej Polski. Konferencję „Synergetyczna Współpraca Międzynarodowa” rozpoczęły wystąpienia Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk oraz Bożeny Kamińskiej, poseł na Sejm RP i przewodniczącej Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej.

Zaproszeni goście zwiedzali także, funkcjonujące w ramach suwalskiej uczelni, Laboratoria Centrum Transferu Technologii oraz Park Naukowo-Technologiczny – współorganizatora konferencji.

Najważniejszym elementem konferencji okazało się jednak podpisanie porozumień między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach a ośrodkami naukowymi na Ukrainie. Zakładają one między innymi współpracę na polu naukowym, wymianę studentów oraz wspólne seminaria i konferencje.

 

09.09.2016


Opublikowany numer 8(15) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.09.2016 r.


 

Opublikowany numer 7(14) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

02.08.2016 r.


 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zwalczanie terroryzmu: doświadczenie międzynarodowe i jego znaczenie dla Ukrainy”

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Consilium Sp. z o.o., Narodowa Akademia Prokuratury Ukrainy wspólnie z Ukraińskim Zespołom Narodowym „Międzynarodowa Asocjacja Prawa Karnego”, Uniwersytetem Działalności Bankowej a Organizacją obywatelską „Ukraińska Asocjacja Prawa Karnego” 30 Września 2016 roku organizują Międzynarodową konferencję naukową „Zwalczanie terroryzmu: doświadczenie międzynarodowe i jego znaczenie dla Ukrainy”.

Szczegóły pod linkiem Konferencje naukowe lub na stronie Internetowej Narodowej Akademiji Prokuratury Ukrainy
14.07.2016

Opublikowany numer 6(13) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

04.07.2016 r.


 

Konferencja Naukowa „Nowoczesna współpraca i partnerstwo w społeczeństwie”

101 lipca 2016 w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesna współpraca i partnerstwo w społeczeństwie”.

Materiały konferencji zostały wysłane do uczestników materiały konferencyjne, certyfikatów uczestnictwa oraz program konferencji.

Tezy uczestników można znaleźć na portalu konferencji http://conf.clmconsulting.pl, w „Prezentacje”.

04.07.2016 r.

 


 

Symposium „Ukraina-Polska – współpraca synergetyczna”

5Consilium Sp. z o.o. – inicjator i partner Symposium.

Organizator Symposium – Uniwersytet Bankowości w Kijowie

Promotor Symposium – Instytut Rozwoju Współpracy Międzynarodowej

Symposium odbyło się w dniu 8 czerwca 2016 r. w Kijowie i obejmowało nastepujące:

– wykład gościnny prof. dra hab. Kazimierza Pająka, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Uniwersytecie Bankowości w Kijowie nt. „Rola państwa w rozwoju gospodarczym”;
– ceremonia uroczysta wręczenia Dyplomu Profesora Honoris Causa Uniwersytetu Bankowości w Kijowie prof. dr hab. Kazimierzu Pająku, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
– seminarium naukowy pt. „Technologie innowacyjne a współpraca mędzynarodowa”.

09.08.2016 r.


 

Opublikowany numer 5(12) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.06.2016 r.


 

Opublikowany numer 4(11) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.05.2016 r.


 

Opublikowany numer 3(10) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.04.2016 r.


 

Opublikowany numer 2(9) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.03.2016 r.


 

Staż w Polsce

Стажировка Листовка польский21 – 31 marca 2016 r.
Prawo Unii Europejskiej: stan, problemy i perspektywy
Rejestracja na stronie Internetowej http://clmconsulting.pl/, w sekcji Organizacja treningów

 

 

 

 

 

 

24.02.2016


 

Opublikowany numer 1(8) 2016 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

01.02.2016 r.


 

Opublikowany numer 7(7) 2015 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

21.12.2015 r.


 

Życzymy wesołych świąt!

обложка - 25 англ_900_jpgPrezent dla wszystkich autorów artykułów naukowych – nasza przedświąteczna oferta odnośnie publikacji prac w czasopismie „Współpraca Europejska”.

 

 

 

 

 

01.12.20015 r.

 


 


 

Zmiana adresu biura Consilium Sp. z o.o.


Szanowni Państwo,
Informujemy, że zmienił się adres siedziby spółki Consilium  Sp. z o.o.
Nowy adres: ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

01.11.2015


 

Gratulacje dla członka Rady Naukowej Czasopisma z przyjęcią do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego

Shamara_member

Alexander Shamari, członkiem Rady Naukowej Collection „europejskiej współpracy”, przyjęła Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (Paryż, Francja).

Gratulacje Pan Alexander z honorowym tytułem i życzę nowych osiągnięć i dokonań.

 

 

 

24.10.2015

 


 

Opublikowany numer 5(5) 2015 Czasopisma „Współpraca Europejska”

Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

20.10.2015 r.


 

Międzynarodowe wsparcie nauki

Logo_ubs_uakhnuba_logo

Podpisano umowę o współpracy z PWS „Uniwersytetu bankowości” i Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury.

Zgodnie z umową, współpraca będzie zorganizowana w sprawie przygotowania i wydania Międzynarodowego Zbióru prac naukowych „Współpraca Europejska”: naukowcy, profesory, doktoranci, studenci tych szkół wyższych będą mieli prawo pierwszeństwa publikacji w Czasopismie.

09.10.2015 r.


 

Rozwój odpowiedzialności społecznej

ИС1

Wsparcie jest ważne dla wszystkich, ale przede wszystkim – dzieci.

Poprzez wspólne wysiłki z naszymi partnerami, uczniowie szkoły-internat №3 w Charkowie (Ukraina) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym mają okazję zobaczyć ukrainski film fabularny Wiktora Andrienka i Igora Pismennogo „Iwan Moc”.

Film został oparty na powieści Aleksandra Gavroche „Incredible Adventures Iwana Mocy, najsilniejszego człowieka świata.”

Spektakl charytatywny odbędzie 06 października 2015 na podstawie Wyszczej szkoly bankowości  PWS „Uniwersytet bankowości w Charkowie”.

Firma Consilium Sp. z o.o. byla partnerem i sponsorem wydarzenia i będzie zwracać uwagę na takie wydarzenia i rozwój społecznej odpowiedzialności.

07.10.2015 r.


 

Nagroda za Najlepszy wyrób na targach AGROPOMERANIA 2015

DSC09750Zgodnie z wynikami konkursu w nominacji „Najlepszy Wyrób” Consilium Sp. z o.o. dostała nagrodę za prezentację przenośnego laboratorium diagnostyki roślin.

Urządzenia jest orientowane do przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą z uprawy roślin, drzew i innych roślin, oraz indywidualnych gospodarstw rolnych.

Celem urządzenia jest określenie elementów żywienia w roślinach i rozwoju zaleceń dotyczących ich odżywianie dla zwiększenia wydajności bez dodatkowych kosztów z wykorzystaniem chemii rolnej.

Przenośne laboratorium pozwala:

  • Określić rzeczywistą zawartośćelementów wroślinie;
  • Porównać dane zawartości elementów w roślinie z jej potrzebami i pozwala stwierdzić o nadwyżce lubdeficytkażdego elementu.

Na podstawiepomiarów dostaje się zalecenia dotyczące nawożenia substratu glebowego, na którym rosną rośliny.

Efekt pomiarowy urządzenia opiera się na zmianie gęstości optycznej roztworów fizycznych pod wpływem światła w połączeniu z substancjami chemicznymi (N, P, K, S, Ca, Mg, Cu, B, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J).

PF

21.09.2015 r.


Opublikowany numer 4(4) 2015 Czasopisma „Współpraca Europejska”

PrintCzasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

 

 

 

19.09.2015 r.


 

Opublikowany numer 3(3) 2015 Czasopisma „Współpraca Europejska”

3(3)__Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

 

Zapraszamy naukowców do współpracy.

 

20.08.2015 r.


 

Czasopismo „Współpraca Europejska” jest indeksowane w Citefactor indexing

400dpiLogo

Czasopismo „Współpraca Europejska” jest zarejestrowane w  międzynarodowej bazie naukometrycznej Citefactor indexing. Informacja jest dostępna pod LINKEM.

04.08.2015 r.


Opublikowany numer 2(2) 2015 Czasopisma „Współpraca Europejska”

DSC09671Czasopismo w formie elektronicznej jest dostępne na stronie Internetowej czasopisma http://we.clmconsulting.pl, w sekcji Archiwum, lub na stronie Internetowej założyciela czasopisma w sekcji Archiwum.

Autoram były wysłane drukowane ekzemplarze czasopisma.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

20.07.2015 r.

 

 


 

Czasopismo „Współpraca Europejska” jest zarejestrowane w Index Copernicus International

LOGO ICZ przyjemnością informujemy, że czasopismo zawarte w Index Copernicus International. To zapewnia dostęp do wszystkich artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie.

Paszport czasopisma można znaleźć w Index Copernicus International pod LINKEM.

Zapraszamy naukowców do współpracy.

19.07.2015 r.


 

Czasopismo „Współpraca Europejska” jest zarejestrowane w Bibliotece Narodowej

Naradowa_banner

Czasopismo „Współpraca Europejska” jest zarejestrowane w Bibliotece Narodowej.

Informacja jest dostępna pod LINKEM.

19.07.2015 r.


Podpisana umowę o współpracy z firmą „APK-Grup”

logo„APK-Grup” jest liderem w produkcji urządzeń do badań w rolnictwie. Produkty firmy opiera się na wieloletnich badaniach i osiągnięćiach  naukowych w dziedzinie chemii rolnej i hodowli roślin.

Praca zespołowa Consilium Sp. z o.o. i LLC „APK-Grup” mających na celu wprowadzenie nauki do przedsiębiorstw prowadzących działalność rolniczą do uprawy roślin, drzew i innych roślin, jak i indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. Pierwszym krokiem we współpracy pomiędzy naszymi firmami jest rozpowszechnianie informacji o urządzeniach produkowanych „APK-Group”, w Polsce, badania rynku polskego w celu realizacji laboratorium przenośne dla określenia elementów żywienia w roślinach i rozwoju zaleceń dotyczących ich odżywianie dla zwiększenia wydajności bez dodatkowych kosztów z wykorzystaniem chemii rolnej.

Szczegóły minilaboratoriyu diagnostycznych roślin blachy umieszczone w „Agrotechnika„.

16.07.2015 r.


Konferencja Naukowa „Nowoczesna współpraca i partnerstwo w społeczeństwie”

101 lipca 2015 w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesna współpraca i partnerstwo w społeczeństwie”.

Materiały konferencji zostały wysłane do uczestników materiały konferencyjne, certyfikatów uczestnictwa oraz program konferencji.

Tezy uczestników można znaleźć na portalu konferencji http://conf.clmconsulting.pl, w „Prezentacje”.

Pobierz Programą konferencji.

10.07.2015 r.