Jak zastrzec numer PESEL i chronić swoje dane osobowe?

Jak zastrzec numer PESEL i chronić swoje dane osobowe?

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych jest niezwykle ważna. W artykule poniżej przedstawiamy przewodnik dotyczący zastrzeżenia numeru PESEL oraz informacje na temat korzyści i wad związanych z tą usługą. Dowiedz się, jak skorzystać z aplikacji mObywatel lub udać się do urzędu gminy, aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo finansowe i ochronę przed kradzieżą tożsamości.

1. Jak zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel?

Aby zastrzec numer PESEL przez aplikację mObywatel, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zaloguj się do aplikacji mObywatel za pomocą wybranej metody uwierzytelniania, takiej jak Profil Zaufany, bankowość elektroniczna lub e-Dowód.
  2. Wybierz opcję „Twoje dane” i przejdź do sekcji „Rejestr zastrzeżeń PESEL”.
  3. Kliknij przycisk „Zastrzeż PESEL” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po wykonaniu tych kroków numer PESEL zostanie zastrzeżony i pojawi się w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL. W aplikacji mObywatel możesz również sprawdzić historię zmian i dowiedzieć się, kto ostatnio sprawdzał Twój numer PESEL.

2. Czy można zastrzec numer PESEL w urzędzie gminy?

Jeśli wolisz zastrzec numer PESEL osobiście, możesz udać się do urzędu gminy i złożyć tam pisemny wniosek. Procedura składania wniosku w urzędzie gminy różni się od zastrzeżenia przez aplikację mObywatel. W przypadku zastrzeżenia w urzędzie gminy będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak dowód osobisty lub paszport, potwierdzające Twoją tożsamość.

W przeciwieństwie do zastrzeżenia przez aplikację, proces zastrzeżenia numeru PESEL w urzędzie gminy może być bardziej czasochłonny i wymagać osobistej obecności. Jednak dla osób, które preferują tradycyjne metody załatwiania spraw urzędowych, ta opcja może być bardziej dogodna. Ważne jest, aby pamiętać, że nie masz możliwości cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonanego w urzędzie gminy.

3. Kiedy i jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Po zastrzeżeniu numeru PESEL istnieją sytuacje, w których konieczne może być jego cofnięcie. Przykłady takich sytuacji to:

  • Wzięcie kredytu w banku lub zaciągnięcie pożyczki w firmie pozabankowej.
  • Założenie konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego.
  • Zwiększenie limitu zadłużenia na koncie lub karcie kredytowej.
  • Zawarcie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.
  • Otrzymanie kopii karty SIM.
  • Dokonanie zakupu z płatnością ratalną.
  • Podpisanie umowy leasingowej.

W każdej chwili możesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Aby to zrobić, możesz skorzystać z usługi mObywatel lub udać się do urzędu gminy. W przypadku korzystania z aplikacji mObywatel, wybierz opcję „Cofnij zastrzeżenie”. Możesz to zrobić bezterminowo lub określić datę i godzinę, kiedy system ponownie zastrzeże Twój numer PESEL. Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie w urzędzie gminy, skontaktuj się z odpowiednim biurem i dowiedz się, jakie dokumenty będą wymagane.

4. Kto może skorzystać z usługi Zastrzeż PESEL?

Usługa Zastrzeż PESEL jest dostępna dla osób pełnoletnich, które chcą zabezpieczyć swoje dane przed wyłudzeniem kredytu lub pożyczki na ich numer PESEL. Jest to podstawowe zastosowanie tej usługi i każdy dorosły obywatel ma możliwość skorzystania z niej.

Ponadto, osoby będące opiekunami prawymi, kuratorami lub pełnomocnikami również mogą dokonać zastrzeżenia numeru PESEL. Jednak w przypadku pełnomocników istnieją pewne ograniczenia dotyczące cofnięcia zastrzeżenia. Pełnomocnik może jedynie dokonać zabezpieczenia numeru PESEL osoby, którą reprezentuje, ale nie ma prawa do cofnięcia zastrzeżenia. Wyjątek stanowi posiadanie pełnomocnictwa szczególnego, które daje pełnomocnikowi taką możliwość.

5. Jakie są korzyści i wady zastrzeżenia numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL niesie za sobą wiele korzyści, ale również może wiązać się z pewnymi utrudnieniami. Oto najważniejsze aspekty:

Korzyści Wady
Ochrona przed wyłudzeniem danych osobowych i zaciągnięciem kredytu lub pożyczki na Twoje dane. Potencjalne utrudnienia w niektórych transakcjach finansowych, takich jak wnioskowanie o kredyt czy otwieranie konta bankowego.
Zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości i zagrożeniami związanymi z nią. Niektóre instytucje mogą wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

Zastrzeżenie numeru PESEL daje Ci pewność, że Twoje dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym użyciem. Oznacza to, że osoby trzecie nie będą mogły zaciągnąć na Twoje dane kredytów ani pożyczek bez Twojej zgody. Jednak warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach może być konieczne dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość, co może wiązać się z pewnymi utrudnieniami. Mimo to, zastrzeżenie numeru PESEL jest skutecznym narzędziem ochrony przed kradzieżą tożsamości i powinno być rozważane przez każdego obywatela.

6. Czy warto zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL to ważne działanie, które warto podjąć w celu ochrony swoich danych osobowych. Daje ono pewność, że Twoje dane nie zostaną wykorzystane przez oszustów do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na Twoje nazwisko. W obliczu rosnącej liczby przypadków kradzieży tożsamości i wyłudzeń finansowych, zastrzeżenie numeru PESEL stanowi skuteczną formę zabezpieczenia.

Dodatkowo, zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne i łatwe do wykonania poprzez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. W porównaniu do innych mechanizmów ochrony przed kradzieżą tożsamości, takich jak alerty BIK czy usługi monitorowania danych osobowych, zastrzeżenie numeru PESEL jest bardziej kompleksowym rozwiązaniem. Chroni ono nie tylko przed wyłudzeniem kredytów, ale także przed innymi formami nadużyć, takimi jak zamawianie kopii kart SIM czy podpisywanie umów notarialnych.